×


Početna
Knjige Manifestacije

Sertifikat međunarodne Aikido federacije

Aikido savez Beograda

Ministarstvo omladine i sporta

Sportski savez Srbije

Anti doping agencija Srbije

European Aikido Federation

Aikikai Hombu Dojo

International Aikido Federation

Crnogorski Aikido Savez

Hrvatska Aikikai Aikido Asocijacija

Statistika u nacionalnom sportu RS, Aikido Savez Srbije

 


 


Letnji Kamp Vrnjačka Banja 2021 godine

Kamp VB

Letnji Kamp po jedanaesti put zaredom na istom mestu.

Očekujemo vaše učešće, odnosno trenirajmo 6 dana dva puta dnevno zajedno a sedmog dana videćemo šta znamo.


Godišnja skupština Aikido Saveza Srbije

Zbog situacije koja je nastala, ovoga puta održaćemo Elektronsku Skupštinu ASS


Letnji kamp Vrnjačka Banja 2020-te godine

Letnji kamp u organizaciji ASS od 15.08. do 23.08.2020., održan je i pored svega ponovo u Vrnjačkoj Banji.

Želeli smo da održimo kontinuitet ovoga kampa uprkos svih problema u postojećoj situaciji.

Svi su došli zdravi i svi su se vratili zdravi.

Po prvi put na kampu nisu obrađivane telesne tehnike već samo tehnike štapa/Jo/ i mača/boken/. U Sali kongresnog centra hotela Zepter od oko 600m², prisustvo 20 vežbača, ispunilo je potrebe distance u svakom pogledu.

Učesnici

Izveštaj sa seminara na lokalnoj televiziji

Trening

U prilogu vam dajemo šta je obrađeno prilično studiozno kao i neke potografije.

Pogledajte i zabavite se.

Kata 13 suburi – Tori

Kumijo kata 13 sa dva Uke-a

Kata 31 suburi – Tori

Kata 31 suburi – Uke

Kumijo kata 31 u paru

Vidimo se sledeći put u nadi da će biti dobro kao što je bilo pre ove dosadne corone.

Pozdrav svima.


Aikido Trofej Beograda 2019-te godine

Aikido savezu Beograda u njegovoj tradicionalnoj manifestaciji Trofeja, suorganizator je bio Aikido savez Srbije

Ova je bilo 18. po redu izvođenje ove manifestacije. Sa velikim zadovoljstvo konstatujemo da je bila izvrsna sa dobrim odzivom učesnika i u divnoj atmosferi. Ono što je najvažnije a to su mlađe

Hvala svima koji su bili i vidimo se ponovo 2020. godine.

Učesnici

Trening
Trening
Trening

Letnji kamp Vrnjačka Banja 2019-te godine

Letnji kamp, održan po 17 put, od toga 10. za redom u Vrnjačkoj Banji.

Održano je testiranje za Kyu i Dan, pri čemu je pokazan zavidan nivo.

Kao i uvek bilo je gostiju sa strane Crne Gore, Mađarske, Hrvatske i Čekoslovačke.

Njih oko 70 otišlo je zadovoljno i reklo je vidimo se iduće godine.

Učesnici

Izveštaj sa seminara na lokalnoj televiziji

Trening
Trening
Predstavljanje na televiziji
Predstavljanje na televiziji
Predstavljanje na televiziji
Trening
Trening

Drage Aikidoke.
Deleći moje lično zadovoljstvo sa vama, delim i fotose sa događaja KAGIMIBIRAKI – 2019.


Opterećenje je u svakom vidu otići u Japan samo ovom prilikom ali sam smatrao da je to trenutak u životu svakog aikidoke koji dođe na taj nivo, da je u obavezi prema Srpskom aikidou i samom sebi da prisustvuje tome činu.

Susreo sam više značajnih Shihana, pričao sa njima. Zadovoljstvo je bilo prići gromadi kao što je Tada Hiroshi i pitati ga dali se seća Beograda 1974., seminara koji sam organizovao sa njim i kada je bio gost kod mene kući na ručku. Samo je prozborio nešto kao Hm. Kada sam mu reko da sam došao na svečanost da primim diploma 7.Dan – / Nanadan /, prozborio je nešto kao Ooo!. U toku ceremonije sedeo sam sa Wilko Vreismanom Gen.Sekretarom IAF i tom prilikom smo razgovarali o više interesantnih tema.

Bilo je preko tri stotine učesnika svečanosti i druženja na kraju uz sake i slatkiše, nakon toga, kruna svega je prijem diploma od Došua u njegovoj kući što je posebna čast i zadovoljstvo. Barem to svečano uručenje je do sada prvi put učinjeno, kome drugom nego pioniru Aikidoa kod nas. Mislio sam da to tako treba da bude i zato sam učinio taj napor, na kraju bilo je zadovoljstvo moje.

Odavanje počasti precima - kamiza no rei
Dodela diplome
Svečanost i slavlje
Službena ceremonija

Dear Aikido.
By sharing my personal satisfaction with you, I share photos from the event KAGIMIBIRAKI - 2019.

The burden is in every way to go to Japan only on this occasion, but I thought that this is the moment in the life of every Aikidoca that comes to that level, that it is obliged to the Serbian Aikido and to himself to attend this act.

I met more important Shihan, talked to them. It was a pleasure to see a thunderbolt like Tada Hiroshi and ask him if he remembered Belgrade in 1974, a seminar I organized with him and when he was guest at my house at lunch. He just read something like Hm. When I told him that I had come to the ceremony to receive Diploma 7.Dan - / Nanadan /, he pronounced something like Ooo !. During the ceremony, I sat with Wilko Vreisman, General Secretary of the IAF, and on that occasion we discussed more interesting topics.

There were over three hundred participants in the ceremony and socializing in the end with sake and sweets, after which, the crown of everything was the reception of the diploma from Doshu in his home which is a special honor and pleasure. At least that solemn ceremony was done for the first time, to someone else than the Aikido pioneer in our country. I thought that it should be so, and that's why I did it, in the end, it was my pleasure.


JUBILEJ 50 GODINA ORGANIZACIJSKOG RADA U AIKIDOU U REPUBLICI SRBIJI I BEOGRADU


Aikido savez Srbije kao jedna od najstarijih organizacija u Evropi, /samo 7 zemalja Evrope je nešto starije/, proslavila je 27. i 28. oktobra svojih 50 godina postojanja. Imali smo čast i zadovoljstvo da nam je proslavu uveličao najpoznatiji učitelj današnjice gospodin Yoshimitsu Yamada 8Dan Shihan, kao i njegov pratilac iz francuske Aikido Federacije, gospodin Robert Le Vourch 6Dan Shihan. Obojica su se smenjivala naizmenično u oba dana.

Pre dvadeset godina, na proslavi trideset godina rada, bila su dva velikana aikidoa, Nobuyoshi Tamura 8Dan Shihan i Yoshimitsu Yamada 8Dan shihan.

To je bilo prvi put i možda nikada više da u istom trenutku na godišnjici Aikido saveza Srbije, budu dva tako velika učitelja.

Ovoga puta, imamo utisak da je učitelj Yamada, sećajući se toga vremena, dao sve od sebe, da nas ispuni zadovoljstvom, šireći pozitivnu energiju sve vreme, iako je ušao u devetu deceniju života.

Zadovoljstvo su imali svi učesnici a bilo ih je iz 21 zemlje: Rusije, Holandije, Francuske, Poljske, Belgije, Slovačke, Nemačke, Španije, Italije, Luksemburga, Austrije, Mađarske, Rumunije, Turske, Bugarske, Izraela, Albanije, C.Gore, Hrvatske i BIH. U dva dana na strunjači su trenirali i radili 280 učesnika na osnovu evidentiranog spiska.

Za proslavu nismo angažovali mlađe kategorije, jer one nebi mogle da prate program, sa jedne strane, a sa druge trebao bi nam veći prostor i duplo veća strunjača.

Ovu manifestaciju su otvorili i propratili, načelnik za sport Ministarstva R.Srbije dr. Mirko Kantar, podpredsednik Sportskog saveza Srbije Dragoljub Kočović, predstavnik gradskog sekretarijata za sport Novica Todosijević, Predsednik Sportskog saveza Beograda Dragan Tomašević, regionalni savetnik za Srbiju, američke ambasade Michael Kopper, podpredsednik Evropske Aikido Federacije Luc Vermeulen. Luc Vermeulen je u ime EAF predao Mirku Jovandiću zahvalnicu za razvoj aikidoa u Evropi, koje je bilo propraćeno velikim aplauzom. Takođe, predsednik U.O. Aikido saveza Srbije Dragan Kuzmanović, predao je plaketu gospodinu Mirku Jovandić uz zahvalnost za sve što je učinio za aikido u ovih pedeset godina rada. Frenetičan aplauz je bio nakon govora Yamade Shihana u kome je promovisao našeg pionira aikidoa u Srbiji, Mirka Jovandića u 7Dan Aikikai Hombu.

Yoshimitsu Yamada, pozdravni govor
Mirko Jovandić
Učesnici seminara
Uvaženi gosti

JUBILEE 50 YEARS OF ORGANIZATIONAL WORK IN AIKIDO IN REPUBLIC OF SERBIA AND BELGRADE

The Aikido Union of Serbia, as one of the oldest organizations in Europe, /only 7 European countries is somewhat older / celebrated its 50th anniversary on October 27th and 28th. We had the honor and pleasure that our celebration was enhanced by the most famous teacher of today Mr. Yoshimitsu Yamada 8Dan Shihan, as well as his companion from the French Aikido Federation, Mr. Robert Le Vourch 6Dan Shihan. Both of them were exchanging alternately in both days.

Twenty years ago, at the celebration of thirty years of work, there were two giants of Aikido, Nobuyoshi Tamura 8Dan Shihan and Yoshimitsu Yamada 8Dan Shihan.

It was the first time and perhaps never again at the same time on the anniversary of the Aikido Union of Serbia, being two such great teachers.

This time, we have the impression that Yamada, remembering that time, has done his best to fill us with pleasure, spreading positive energy all the time, even though he entered the ninth decade of his life.

There were all participants from 21 countries: Russia, the Netherlands, France, Poland, Belgium, Slovakia, Germany, Spain, Italy, Luxembourg, Austria, Hungary, Romania, Turkey, Bulgaria, Israel, Albania, C. Gore , Croatia and Bosnia and Herzegovina. In two days, 280 participants were trained and worked on matrices based on the registered list.

We did not engage in the younger categories for the celebration, because they could not follow the program, on the one hand, and on the other, we should have larger space and a double larger matrix.

This event was opened and followed by the Chief of Sports of the Ministry of the Republic of Serbia, dr. Mirko Kantar, vice president of the Sports Association of Serbia Dragoljub Kočović, representative of the city sports secretariat Novica Todosijević, President of the Sports Association of Belgrade Dragan Tomašević, Regional Advisor for Serbia, Michael Kopper, Vice President of the European Aikido Federation Luc Vermeulen. On behalf of the EAF, Luc Vermeulen handed Mirko Jovandic a thank-you for the development of aikido in Europe, which was accompanied by a great applause. Also, President U.O. Aikido Federation of Serbia Dragan Kuzmanović, handed the plaque to Mr. Mirko Jovandić, with gratitude for everything he did for aikido in these fifty years of work. A frenetic applause was after the speech of Yamada Shihan in which he promoted our Aikido pioneer in Serbia, Mirko Jovandic at 7Dan Aikikai Hombu.

Time flew by, and in 2018 Belgrade and Serbia can praise the fact that only few European countries celebrated fifty years anniversary just a few years ago.


Generalna Skupština Evropske Aikido Federacije

Skupština je održana 20, 21 i 22 aprila 2018-te godine u Parizu. Kompletna manifestacija je bila savršena. Prateći seminari sa Evropskim instruktorima a ponajviše tri predavanja velikog Yoshimitsu Yamade Shihan 8 Dan Aikikai Hombu. Beskrajno zadovoljstvo je bilo svih učesnika a bilo ih je oko 450. Nadajmo se da će tako biti i kod nas u Oktobru kada nam dolazi ovaj veliki učitelj.

Robert LE VOURCH, Yoshimitsu Yamada, Mirko Jovandić
Seminar sa Yoshimitsu Yamadom

Februarski susreti 2018.

Uspešna manifestacija februarskih susreta 2018. godine, u godini slavljenja 50 godina rada.

Tom prilikom 24, 25. februara gost instruktor bio nam je Paolo Corallini 7Dan Shihan. Instruktor Iwama Ryu škole Morihiro Saita, zadužen za Evropu za ovaj stil rada.
U dva dana bilo je preko 150 učesnika iz više zemalja okruženja: Italije , Slovenije, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Rumunije i C.Gore.
Atmosfera na strunjači i oko nje bila je takva da su svi bili prezadovoljni sa željama da se ovakva manifestacija ponovi što pre. U zadovoljstvu prijemom i gostoprimstvom, gospodin Paolo je se pobratimio sa našim predsednikom, glavnim instruktorom Mirkom Jovandićem sa pozivom da iduće godine Mirko učini uzvratnu posetu Paolu u Italiju koji će organizovati tim povodom istu manifestaciju gde bi naš instruktor bio glavni predavač.
Instruktori
Učesnici pre podne 24.02
Učesnici pre podne 25.02
Gosti učesnici iz okruženja
Zajedničko druženje i večera 25.02.2018

Letnji Kamp Vrnjačka Banja 2018-te godine

Kamp VB

Letnji Kamp po deveti put u kontinuitetu na istom mestu.

Očekujemo vaše učešće, odnosno trenirajmo 6 dana dva puta dnevno zajedno a sedmog dana videćemo šta znamo.

NOVOSTI 2017.

Kamp Vrnjačka Banja od 09.Jula do 17.Jula 2017-te godine

Ponovo u Vrnjačkoj Banji 2017. godine Kamp Aikido saveza Srbije. ovo je sedmi uzastono u V.Banji.


Od sedam sprovedenih samo u V.Banji ne zna se koji je bio bolji od boljega. Ovaj je bio odličan u svome trenažnom obimu i zadovoljavajučem odzivu. Na tatamiju su u jednom trenutku bili prisutni 67 učesnika. Iskustvo nalaže da se ovaj kamp održi i u budućem periodu dok god budu uslovi dobri kao do sada, a odziv učesnika dobar. Vidimo se sledeće godine.
svi učesnici svi učesnici svi učesnici
Mađari koji su i ove godine uzeli učešće u letnjem Kampu V.Banja. Već godinama dolaze najmanje u ovom broju.

svi učesnici
Učesnici iz Crnogorskog Aikido Saveza koji su svih ovih godina redovni učesnici.


SEMINARI I MANIFESTACIJE U 2017.godini.

Sensei Mirko Jovandić 6 Dan Hombu

Mesec

Datum

Mesto

Februar

25 i 26.02.2017

Beograd

Mart

03 i 04.03.2017

Pecs, Mađarska

Mart

18.03.2017 za instruktore

Beograd

April

08 i 09.04.2017

Podgorica, C.Gora

April

21,22 i 23.04.2017. Evropski instruktori

G.Skupština E.A.F. - Beograd

Maj

20 i 21.05.2017

Beograd

Juli

Od 9 do 17.07.2017

Letnji Kamp, Vrnjačka Banja

Septembar

23 i 24.09.2017

Mađarska / biće naknadno određen /

Oktobar

28 i 29.10.2017

Trofej – 2017, Beograd

Novembar

datum će biti naknadno određen

Podgorica, C.Gora

Decembar

23.12.2017

Završno polaganje, Beograd / A.K.Zvezdara /


Generalna skupština evropske aikido federacije i međunarodni aikido seminar

Održani su 21 do 23 aprila 2017-te u Beogradu, Srbija
Evropska Aikido Federacija trenutno ima 17 zemalja članica. Na zasedanju u Beogradu su bili prisutni predstavnici 15 zemalja:


Predstavnike nisu poslale Hrvatska i Turska
Učesnici zasedanja Generalne Skupštine Evropske Aikido Federacije

PREDAVANJA EVROPSKIH AIKIDO PROFESORA

Prvi predavač 21.04. po podne, bio je Venard Didier Shihan iz Švajcarske.

Drugi predavač 22.04. pre podne, bio je Mirko Jovandić Shihan iz Srbije.


Snimak predavanja Mirka Jovandića, Šihana

Treći predavač, 22.04. po podne, bio je Claude Pelerann Shihan iz Francuske.

Četvrti predavač, 23.04. pre podne, bio je Oktavio de la Mata iz Španije

Učestvovalo je nešto preko 80 učesnika u četri predavanja. Utisci učesnika su da je ovo bila jedinstvena prilika da se vide razmišljanja i percepcije predavača sa četri različite strane Evrope o borilačkoj veštini Aikido na jednom mestu. Svi izražavaju zadovoljstvo jer su mogli da se uvere u kvalitet i nivo rada koji je kod nas prisutan, što im daje uverenje da su u rukama dobrih instruktora i da istrajavaju u daljem radu.


© Aikido savez Srbije 2018.